Oriau Agor

Dydd Llun - Dydd Sadwrn
9:30am - 4:30pm
Mae gan masnachwyr unigol oriau eu hun

Lawrlwythwch eich map farchnad yma

Cyswllt

Marchnad Dan Do Caerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
SA31 1QY

Ymholiadau
Eifion Evans, Rheolwr y Farchnad
Ffôn: 01267 228841

Marchnad Caerfyrddin

Ni ddylai neb golli'r cyfle i ymweld â Marchnad Caerfyrddin sy'n bodoli ers 800 mlynedd a mwy. Er ei bod yn dyddio'n ôl i oes y Rhufeiniaid, mae'r farchnad wedi symud gyda'r oes yn graff ac o ganlyniad, mae wedi datblygu'n gyrchfan o bwys i'r rhai sy'n dwlu ar fwyd, gan ei bod yn cynnig rhai o'r cynhyrchion lleol, gorau yng Nghymru.

Mae'r Farchnad mewn neuadd fodern a golau lle ceir amrywiaeth o stondinau sy'n gwerthu popeth dan haul, o nwyddau celf a chrefft, gemwaith o'r oesoedd a fu a gemwaith cyfoes i gigoedd, ffrwythau a llysiau, cawsiau a chacennau a gynhyrchir yn lleol.

Ar ddydd Mercher a dydd Sadwrn, mae'r farchnad awyr agored boblogaidd yn denu llu o bobl gyda'i chymysgedd diddorol o nwyddau. Ar ddydd Gwener 1af bob mis, mae Marchnad y Ffermwyr yn ymweld â'r dref.

Mae'r farchnad dan do ar agor chwe diwrnod yr wythnos rhwng 9.30am a 4.30pm.

Mae'r bwrlwm a'r cellwair cyfeillgar rhwng y masnachwyr a'r siopwyr yn creu awyrgylch braf a chroesawgar - beth am alw draw i gael cip ar y lle?