Oriau Agor

Dydd Llun - Dydd Sadwrn
9:30am - 4:30pm
Mae gan masnachwyr unigol oriau eu hun

Lawrlwythwch eich map farchnad yma

Cyswllt

Marchnad Dan Do Caerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
SA31 1QY

Ymholiadau
Eifion Evans, Rheolwr y Farchnad
Ffôn: 01267 228841

Bwyd

John & Iona Davies

Agor:09:00-16:30

Ffôn: 01267 235694

Gwerthu ffrwythau a llysiau, cynnyrch lleol pan fyddant ar gael.
Hefyd winwns Llydaweg

Cwtch Bach Cafe

Agor:Dydd Llun-Dydd Sadwrn, 9:00yb-4:30yp

Prydau wedi'u coginio'n ffres ar gael o 9:00-3:30 Llun-Sadwrn. Yn cynnwys; brecwast, brechdanau / rholiau, tato pob a chiniawau. Prisiau arbennig ar gael i bensiynwyr a dewis o ddiodydd.

Albert Rees Butchers

Ffôn: 01267 231204

Ffôn symudol: info@carmarthenham.co.uk

Ebost:wwwcarmarthenham.co.uk

Cigoedd cartref, cigoedd cartref wedi'u halltu, selsig a ffagots a wnaed ar safle'r siop.

Eric Davies & Son

Agor:Dydd Mawrth-Dydd Sadwrn, 7.30yb-4.30yp

Ffôn: 01267 236799

Siop cigydd teuluol traddodiadol (est. 1962), rydym yn ymfalchïo ar werthu cynnyrch Cymraeg gan ffermydd lleol. Prisiau cystadleuol, amrywiaeth o gigoedd o ansawdd rhagorol. Mae croeso cynnes i bawb.

Beth’s Cafe

Agor:Monday to Saturday; 8am-4pm

Prydau fwyd fel bydde chi'n coginio yn eich cartref, tatws pob, brechdanau, brechdanau wedi'u tostio, cacennau, melysion a diodydd

 

Richard’s Quality Cooked Meats

Cigoedd wedi eu coginio ffres o safon uchel. Cynnyrch cartref yn cynnwys risols a phasteiod cartref a chynhyrchion becws. Cysylltwch gyda ni ar gyfer ein bwydlen i briodasau neu ddigwyddiadau arbennig.

Caws Teifi

Ffôn: 01239 851528

Caws Teifi yw un o'r gwneuthurwyr caws a ddyfarnwyd mwyaf uchel yn y DU.
Rhowch gynnig ar eu jin organig - yr jin organig gyntaf yng Nghymru neu eu jin Gwymon - cyntaf o'i fath ym Mhrydain!

Sweet Treats of Carmarthen

Agor:Dydd Llun-Dydd Sadwrn, 09:30yb-4:30yp

Ffôn symudol: 07891 937815

Rydym yn gwerthu dros 120 o wahanol fathau o losin traddodiadol, ystod o licris, 30 o wahanol fathau o felysion heb siwgr, plic & mix i blant, lolipops a mwy

Richardson's Home Baking, Llansteffan

Agor:Dydd Mawrth-Dydd Sadwrn, 8:00yb-4:30yp

Ffôn: 01267 241 248

Cynnyrch cartref wedi'i goginio, gan gynnwys: pasteiod, peis, ffagots. Cigoedd oer, gan gynnwys: ham, cig eidion, porc, cig moch wedi'i stwffio a mwy. Hefyd, Pice ar y Maen, tartenni ffrwythau, Bara Brith a'r Cacen Brenhinol.

Crumbs Sandwich & Coffee Bar

Ffôn symudol: 07970 874703

JD Cogan Newsagents

Ffôn: 01267 237660

Towy Fishmonger

Agor:Dydd Mawrth-Dydd Sadwrn 09:00am-5:00pm

Ffôn: 01267 237904

Ebost:info@towyfishmonger.co.uk

Rydym yn angerddol am pysgod a physgod cregyn o ansawdd uchel da. Rydym yn darparu i dai bwyta, cymunedau lleol ac ymwelwyr i'r dref gyda physgod ffres o ansawdd gwych am brisiau da iawn.

Carmarthen Country Market

Agor:Dydd Mercher 08:00am-14:00pm; Dydd Iau 09:30am-14:00pm ac Dydd Sadwrn 08:00am-13:00pm

Teisennau cartref, bwydydd sawrus a dewis helaeth o jams a siytnis.

Leaf and Bean Vintage Beverage Company

Agor:Dydd mawrth- dydd Sadwrn, 9:30am-4:30pm

Ebost:thevintageleafandbean@gmail.com

Gwerthu te dail rhydd, choffi, siocled poeth, melysion a setiau te. Diodydd i tecawê ar gael.