Oriau Agor

Dydd Llun - Dydd Sadwrn
9:30am - 4:30pm
Mae gan masnachwyr unigol oriau eu hun

Lawrlwythwch eich map farchnad yma

Cyswllt

Marchnad Dan Do Caerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
SA31 1QY

Ymholiadau
Eifion Evans, Rheolwr y Farchnad
Ffôn: 01267 228841

Celf, Crefftau a Chelfi i'r Cartref

Sugar Mouse (Sugar Craft)

Agor:Dydd Mawrth-Dydd Sadwrn, 9.30yb-4.30yp

Ffôn: 01267 238187

Ebost:carolcakes2@googlemail.com

Mae gennym popeth rydych ei angen ar gyfer y gacen arbennig a'r cyngor gorau. Cacennau ar gyfer pob achlysur. Dewis enfawr o torwyr, past blodau, rhuban, byrddau a blychau.

Jan’s Haberdashery

Agor:Dydd Mawrth-Dydd Sadwrn, 10.00yb-4.30yp

Ffôn: 01267 221292

Rydym yn cynnig dewis eang o manion gwnïo, gan gynnwys: Rhubanau, Cottons, Botymau, Bachau, Eitemau Thrwsio, Gwniaduron, ategolion Teilwra, Tapiau a mwy. Rydym yn cynnig atebion i'ch problemau gwnïo.

Williams Bazaar Ltd

Agor:Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn; 8.30am-4.30pm

Ebost:ammanfordbazaar@btconnect.com

Busnes teuluol ers dros hanner canrif, gan arbenigo mewn dillad menywod, dillad dynion a llieiniau cartref ee llieiniau bwrdd, tywelion, llieiniau llestri, gorchuddion clustogau a dillad gwely

 

Betta Blinds

Ffôn: 01267 232263

The Picture Shop

Agor:Dydd Mawrth-Dydd Sadwrn, 9.30yb-4.30yp

Ffôn symudol: 07817 606888/ 07989 551 090

Ebost:thepictureshop@live.co.uk

Sefydledig 1982

Printiau celfyddyd mewn ffrâm, golygfeydd lleol ac argraffiadau cyfyngedig. Gwasanaeth fframio, printiau, ffotograffau, olewau, tapestrïau, crysau chwaraeon a mwy.