Oriau Agor

Dydd Llun - Dydd Sadwrn
9:30am - 4:30pm
Mae gan masnachwyr unigol oriau eu hun

Lawrlwythwch eich map farchnad yma

Cyswllt

Marchnad Dan Do Caerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
SA31 1QY

Ymholiadau
Eifion Evans, Rheolwr y Farchnad
Ffôn: 01267 228841

Cyrraedd Yma

Parcio a Thrafnidiaeth Gyhoeddus

Mae gan Gaerfyrddin gysylltiadau cludiant arbennig o dda ac mae nifer o brif ffyrdd yn cydgyfarfod yn y dref, sef yr A40, yr A48, yr A484 a'r A485

Mae gorsaf reilffordd Caerfyrddin ar Linell Gorllewin Cymru. Gwasanaethir tref Caerfyrddin gan drenau sy'n mynd i Gaerdydd trwy Abertawe i'r dwyrain, ac i Harbwr Abergwaun, Aberdaugleddau, Dinbych-y-Pysgod, Penfro a Doc Penfro i'r gorllewin.

Mae trenau Intercity uniongyrchol ym mynd o Gaerfyrddin i Lundain yn ystod yr haf.

Ceir gwasanaeth Parcio a Theithio hefyd sydd ar gael bob dydd Llun i ddydd Sadwrn o 7am tan 7pm. Mae'r gwasanaeth yn rhedeg bob 15 munud o Nant-y-Ci i orllewin tref Caerfyrddin.

Mae gan Gaerfyrddin wasanaeth bws ardderchog o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, sy'n cysylltu'r dref farchnad รข chyrchfannau fel Hwlffordd, Aberteifi, Aberystwyth, Llanymddyfri, Rhydaman, Llanelli ac Abertawe.

Ceir 13 maes parcio talu ac arddangos yng Nghaerfyrddin sy'n cynnig 1,693 o leoedd parcio i wasanaethu ei chanolfan siopa brysur, gan gynnwys maes parcio aml-lawr yng nghanol Canolfan Siopa Rhodfa'r Santes Catrin.

Lawrlwythwch eich map farchnad yma