Oriau Agor

Dydd Llun - Dydd Sadwrn
9:30am - 4:30pm
Mae gan masnachwyr unigol oriau eu hun

Lawrlwythwch eich map farchnad yma

Cyswllt

Marchnad Dan Do Caerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
SA31 1QY

Ymholiadau
Eifion Evans, Rheolwr y Farchnad
Ffôn: 01267 228841

Llyfrau, Ffilmiau a Cherddoriaeth

Slipped Discs

Agor:Dydd Llun 11:30am-3:30pm; Dydd Mawrth -Dydd Sadwrn, 9:30yb-4:30yp

Ffôn: 01267 230479

Ebost:Slipdisks82@gmail.com

Rydym yn prynu ac yn gwerthu amrywiaeth eang o recordiau hir a senglau newydd ac ail-law - gan gynnwys jazz, gwerin, roc, pop, clasurol, canu gwlad, a llawer mwy ... Yn ogystal rydym yn gwerthu amrywiaeth o gryno ddisgiau a DVDs - yn rhai cerddoriaeth ac yn ffilmiau - ac rydym yn prynu DVDs. Rydym yn gwerthu nodwyddau recordiau, ac yn cynnig gwasanaeth archebu.

Christian Corner

Agor:Dydd Mawrth-Dydd Sadwrn, 9.30yb-4.30yp

Ffôn symudol: 077816 665 270

Nid dim ond llyfrau a Beiblau ond chardiau cyfarch, CDs a DVDs yn ogystal รข dewis o anrhegion bach. Beth am ymweld a ni.