Oriau Agor

Dydd Llun - Dydd Sadwrn
8:30am - 5:00pm
Mae gan masnachwyr unigol oriau eu hun

Lawrlwythwch eich map farchnad yma

Cyswllt

Marchnad Dan Do Llanelli
Sir Gaerfyrddin
SA15 1YH

Ymholiadau
Mark Curtis, Is Rheolwr y Farchnad
Ffôn: 01554 773984

Marchnad Llanelli

Beth am ymweld รข'r farchnad dan do a'r farchnad awyr agored arbennig yn Llanelli?

Mae marchnad y dref yn enwog am ei gwasanaeth cwsmeriaid croesawgar a chyfeillgar a'r dewis helaeth. Mae'n lle diddorol iawn sy'n cynnig cyfuniad o nwyddau traddodiadol a newydd.

Mae'r lle yn llawn diwylliant Cymreig, pentyrrau lliwgar o lysiau a ffrwythau ffres, stondinau diddorol, defnyddiol a rhesymol eu pris. Gall siopwyr fanteisio ar y dewis a'r amrywiaeth enfawr o nwyddau sy'n cael eu cynnig yma.

Mae'r farchnad dan do ar agor chwe diwrnod yr wythnos - o ddydd Llun i ddydd Sadwrn - rhwng 8.30am a 5pm.

Peidiwch ag oedi - dewch i weld beth sydd gan farchnad ryfeddol Llanelli i'w chynnig i chi heddiw.


Newyddion Diweddaraf: